OPEN
Season: 2016
4/23/2016 4/23/2016 4/23/2016 4/23/2016 4/23/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/7/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/14/2016 5/21/2016 5/21/2016 5/21/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/11/2016 6/18/2016 6/18/2016 6/18/2016 6/25/2016 6/25/2016 6/25/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/9/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/16/2016 7/23/2016 7/23/2016 7/23/2016 7/30/2016 7/30/2016 7/30/2016 8/6/2016 8/6/2016 8/6/2016 8/6/2016 8/20/2016 8/20/2016 8/20/2016 8/20/2016 8/20/2016 8/27/2016 8/27/2016 8/27/2016 8/27/2016 8/27/2016 9/17/2016 9/17/2016 9/17/2016 9/17/2016 9/24/2016 9/24/2016 9/24/2016
Pos No. Name Total Diff Gap TI Total TR Total B1 Total B2 Total A Total TI Total TR Total B Total A Total OTT Total TR Total B Total A Total TI Total TR Total A Total Ti Total TR Total B Total A Total Ti Total Tr Total A Total Ti Total TR Total A Total TI Total TR Total B Total A Total TI Total TR Total B1 Total B2 Total A Total TI Total B1 Total B2 Total A Total TR Total TI Total TR Total A Total TI Total TR Total A Total TI Total TR Total B Total A Total Ti Total Tr Total B1 Total B2 Total A Total Ti Total Tr Total B1 Total B2 Total A Total TI Total TR Total B Total A Total TI Total TR Total A Total
1 83JR TANNER CARRICK 2147 0 0 37 37 5 5 x x x x 90 90 40 40 8 8 x x 95 95 40 40 7 7 x x 95 95 20 20 x x 58 58 40 40 8 8 x x 95 95 39 39 7 7 95 95 20 20 10 10 82 82 22 22 x x x x 90 90 40 40 6 6 x x x x 95 95 37 37 x x x x 92 92 10 10 36 36 10 10 84 84 37 37 8 8 86 86 20 20 x x 0 0 80 80 36 36 10 10 x x x x 88 88 40 40 7 7 x x x x 100 100 40 40 4 4 x x 72 72 40 40 8 8 58 58
2 75 JODIE ROBINSON 2021 126 126 34 34 x x x x x x 95 95 25 25 x x x x 88 88 39 39 6 6 x x 80 80 28 28 x x 100 100 34 34 x x x x 100 100 34 34 x x 92 92 7 7 x x 58 58 34 34 x x x x 100 100 29 29 x x x x x x 90 90 35 35 x x x x 88 88 8 8 34 34 x x 92 92 35 35 7 7 88 88 21 21 x x 40 40 x x 34 34 x x x x x x 100 100 38 38 6 6 x x x x 92 92 35 35 5 5 x x 70 70 32 32 x x 88 88
3 25S MORGAN SANDHAGEN 1919 228 102 39 39 4 4 x x x x 84 84 20 20 x x x x 82 82 36 36 5 5 x x 88 88 37 37 6 6 82 82 36 36 7 7 x x 88 88 0 0 0 0 103 103 15 15 x x 92 92 30 30 x x x x 84 84 25 25 x x x x x x 72 72 29 29 x x x x 80 80 x x 33 33 x x 70 70 33 33 x x 100 100 20 20 x x x x 64 64 27 27 x x x x x x 72 72 34 34 x x x x x x 86 86 29 29 x x x x 95 95 30 30 x x 82 82
4 1C CHASE HILL 1828 319 91 36 36 10 10 x x x x 86 86 37 37 10 10 x x 90 90 35 35 10 10 x x 66 66 20 20 x x 72 72 22 22 x x 0 0 76 76 38 38 6 6 60 60 18 18 6 6 64 64 23 23 x x x x 62 62 35 35 10 10 x x x x 60 60 39 39 x x x x 50 50 6 6 39 39 7 7 62 62 0 0 0 0 95 95 38 38 4 4 x x 82 82 38 38 8 8 x x x x 84 84 39 39 4 4 x x x x 60 60 32 32 x x x x 92 92 35 35 10 10 52 52
5 74 TAYLOR NELSON 1827 320 1 20 20 x x x x 42 42 x x 39 39 7 7 x x 58 58 38 38 4 4 x x 76 76 36 36 4 4 92 92 32 32 x x x x 82 82 36 36 8 8 76 76 17 17 x x 90 90 38 38 8 8 x x 86 86 21 21 x x x x 0 0 54 54 23 23 x x x x 86 86 x x 28 28 x x 95 95 34 34 x x 64 64 31 31 x x x x 84 84 0 0 x x x x x x 104 104 20 20 x x x x 0 0 64 64 37 37 7 7 x x 56 56 39 39 7 7 84 84
6 2 GARRETT BROWN 1768 379 59 20 20 x x x x 46 46 x x 20 20 x x 52 52 x x 20 20 x x x x 60 60 24 24 x x 76 76 30 30 x x x x 56 56 32 32 x x 88 88 23 23 4 4 78 78 39 39 7 7 x x 88 88 30 30 x x x x x x 74 74 28 28 x x x x 82 82 x x 40 40 8 8 68 68 23 23 x x 92 92 33 33 x x x x 68 68 30 30 x x x x x x 76 76 30 30 x x x x x x 66 66 38 38 8 8 x x 78 78 38 38 5 5 90 90
7 35 CASEY SCHMITZ 1727 420 41 38 38 6 6 x x x x 64 64 31 31 x x x x 76 76 37 37 8 8 x x 86 86 39 39 10 10 86 86 24 24 x x x x 90 90 25 25 x x 78 78 19 19 8 8 88 88 29 29 x x 0 0 80 80 20 20 x x x x x x 82 82 20 20 48 48 x x x x x x 30 30 x x 60 60 0 0 0 0 97 97 20 20 x x x x 56 56 29 29 x x x x x x 82 82 20 20 x x x x 34 34 x x 0 0 x x x x 98 98 0 0 x x 109 109
8 62 CYLE ALLISON 1634 513 93 35 35 7 7 x x x x 58 58 33 33 x x x x 70 70 30 30 x x x x 82 82 32 32 x x 80 80 37 37 5 5 x x 60 60 30 30 x x 90 90 9 9 x x 84 84 26 26 x x 0 0 56 56 20 20 x x 0 0 x x 62 62 20 20 x x 0 0 56 56 x x 32 32 x x 82 82 26 26 x x 72 72 34 34 x x x x 76 76 25 25 x x x x x x 52 52 20 20 x x x x 48 48 x x 20 20 x x 0 0 80 80 21 21 x x 64 64
9 55X ANGELO CORNETT 1519 628 115 31 31 x x x x x x 66 66 20 20 x x 50 50 x x 20 20 x x 0 0 64 64 21 21 x x 54 54 27 27 x x x x 74 74 37 37 4 4 86 86 16 16 x x 80 80 27 27 x x x x 66 66 20 20 x x 46 46 x x x x 20 20 x x 36 36 x x x x 21 21 x x 72 72 20 20 x x 80 80 26 26 x x 0 0 72 72 20 20 x x 42 42 x x x x 20 20 x x x x 0 0 74 74 20 20 x x 0 0 82 82 37 37 6 6 62 62
10 9 TYLER BROWN 1358 789 161 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x 27 27 x x 70 70 23 23 x x 52 52 66 66 28 28 x x 74 74 10 10 x x 72 72 32 32 x x x x 72 72 20 20 x x x x x x 64 64 24 24 x x x x 72 72 x x 31 31 x x 76 76 x x x x x x 36 36 8 8 x x 70 70 20 20 x x x x 0 0 60 60 20 20 x x x x 32 32 x x 26 26 x x x x 84 84 29 29 x x 92 92
11 23V HOLLY SEIM 1301 846 57 20 20 x x x x 48 48 x x 20 20 x x 42 42 x x 21 21 x x 46 46 x x 34 34 x x 68 68 20 20 x x 46 46 x x 20 20 x x 68 68 0 0 0 0 77 77 24 24 x x 40 40 x x 20 20 x x x x 48 48 x x 26 26 34 34 x x x x x x 27 27 x x 54 54 28 28 x x 58 58 40 40 5 5 x x 74 74 20 20 x x x x 46 46 x x 21 21 x x x x 36 36 x x 20 20 x x 52 52 x x 28 28 x x 70 70
12 77X JAKE PARK 1271 876 30 29 29 x x x x x x 100 100 36 36 4 4 x x 84 84 26 26 x x x x 72 72 0 0 0 0 105 105 31 31 x x x x 84 84 26 26 x x 58 58 x x x x x x x x x x x x x x 36 36 8 8 x x x x 92 92 20 20 0 0 x x 58 58 x x 29 29 x x 100 100 38 38 6 6 84 84 x x x x x x x x 20 20 x x x x 50 50 x x x x x x x x x x x x 21 21 x x x x 54 54 x x x x x x
13 22S DANIEL BECKER 1115 1032 156 21 21 x x x x x x 78 78 20 20 x x 0 0 62 62 20 20 x x 52 52 x x 33 33 x x 90 90 33 33 x x x x 72 72 23 23 x x 80 80 3 3 x x 62 62 x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 x x 58 58 x x x x x x x x x x 20 20 x x 88 88 22 22 x x 56 56 20 20 x x 46 46 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 30 30 x x x x 20 20 x x x x 66 66 x x x x x x
14 86J JESSE COLWELL 1038 1109 77 24 24 x x x x x x 82 82 35 35 6 6 x x 74 74 x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 62 62 x x x x x x 13 13 x x 100 100 33 33 x x x x 92 92 23 23 x x x x x x 100 100 20 20 30 30 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 70 70 20 20 x x x x 90 90 32 32 x x x x x x 92 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 24 JUSTIN REINOLDS 988 1159 50 30 30 x x x x x x 60 60 x x x x x x x x 32 32 x x x x 56 56 38 38 5 5 52 52 38 38 4 4 x x 58 58 x x x x x x 11 11 x x 68 68 x x x x x x x x 34 34 x x x x x x 56 56 38 38 x x x x 78 78 4 4 37 37 5 5 74 74 x x x x x x 37 37 6 6 x x 58 58 40 40 5 5 x x x x 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 33 LUCAS ASHE 952 1195 36 20 20 x x x x 52 52 x x 20 20 x x x x 66 66 24 24 x x x x 54 54 23 23 x x 60 60 x x x x x x x x 27 27 x x 84 84 x x x x x x 21 21 x x x x 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x 78 78 21 21 x x 68 68 29 29 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 46 46 x x x x x x x x x x 25 25 x x 72 72
17 41 RYAN FOSTER 912 1235 40 x x x x x x x x x x 28 28 x x x x 92 92 31 31 x x x x 100 100 25 25 x x 84 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 95 95 28 28 x x x x x x 76 76 25 25 x x x x 100 100 x x x x x x x x x x x x x x 35 35 10 10 x x 95 95 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 01 NICK LARSEN 909 1238 3 20 20 x x 0 0 x x 72 72 20 20 x x 32 32 x x 27 27 x x x x 78 78 30 30 x x 74 74 x x x x x x x x 35 35 5 5 72 72 2 2 x x 74 74 20 20 x x x x 58 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 31 x x 66 66 20 20 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x 35 35 10 10 x x x x 76 76 x x x x x x x x x x x x x x
19 8JR BRIAN MCGAHAN 890 1257 19 25 25 x x x x x x 74 74 22 22 x x x x 78 78 23 23 x x x x 90 90 26 26 x x 88 88 28 28 x x x x 78 78 29 29 x x 54 54 x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 23 x x x x 86 86 x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x
20 21B BLAKE CARRICK 887 1260 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x x x x x 88 88 34 34 x x x x 74 74 x x 38 38 4 4 56 56 39 39 5 5 76 76 x x x x x x x x 37 37 7 7 x x x x 58 58 20 20 x x 0 0 x x 72 72 39 39 10 10 x x 88 88 33 33 x x 76 76
21 92 LEXI RAUDMAN 870 1277 17 20 20 x x 52 52 x x x x 24 24 x x 44 44 x x 28 28 x x x x 74 74 31 31 x x 64 64 20 20 x x 50 50 x x 31 31 x x 64 64 14 14 x x x x 20 20 x x 46 46 x x 20 20 x x 42 42 x x x x 20 20 x x 0 0 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 60 60
22 57 MARIA COFER 782 1365 88 20 20 x x x x 0 0 68 68 32 32 x x x x 72 72 20 20 x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40 40 10 10 x x 74 74 32 32 x x x x x x 86 86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32 32 x x x x 60 60 x x x x x x x x x x 28 28 x x 46 46 x x x x 30 30 x x x x 64 64 x x x x x x
23 18T TANNER HOLMES 728 1419 54 22 22 x x 0 0 x x 54 54 38 38 5 5 x x 86 86 20 20 x x 0 0 58 58 x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x 82 82 x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x 44 44 x x x x 30 30 x x x x 84 84 x x x x x x x x x x x x x x 27 27 x x x x 62 62 x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x
24 63A AMANDA MOORE 728 1419 0 27 27 x x x x x x 56 56 30 30 x x x x 80 80 20 20 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x 60 60 25 25 x x x x 54 54 31 31 x x x x x x 66 66 27 27 x x x x x x 70 70 x x x x x x x x 36 36 4 4 68 68
25 56 NATE LYNCH 721 1426 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 0 0 70 70 35 35 7 7 78 78 20 20 x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 46 46 x x x x 20 20 x x 86 86 x x x x x x 24 24 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 44 44 x x x x x x x x x x 24 24 x x 86 86
26 6K RYAN WHITLEY 693 1454 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 80 80 20 20 x x 74 74 20 20 x x 0 0 88 88 20 20 x x 52 52 x x 68 68 24 24 x x x x x x 78 78 31 31 x x 46 46 x x x x x x x x
27 81 JIMMY ELLEDGE 620 1527 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x x x x 86 86 x x x x x x x x x x x x 37 37 5 5 x x 78 78 20 20 x x x x 0 0 66 66 20 20 x x 32 32 x x x x x x x x x x 30 30 x x 82 82 x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 x x 62 62 22 22 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 91 TYLER SEAVEY 592 1555 28 40 40 8 8 x x x x 62 62 23 23 x x 0 0 68 68 x x x x x x x x x x x x x x 39 39 10 10 x x 92 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 39 4 4 x x x x 80 80 32 32 x x x x 95 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 23 TRAVIS HENRY 546 1601 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 28 x x x x x x 74 74 36 36 5 5 x x x x 88 88 36 36 6 6 x x 74 74 34 34 x x 95 95
30 51 LOGAN SEAVEY 523 1624 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x 62 62 5 5 x x 70 70 x x x x x x x x 37 37 5 5 x x x x 78 78 40 40 x x x x 90 90 7 7 x x x x x x x x x x x x 30 30 x x x x 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 82 DAYNE AMYX 505 1642 18 28 28 x x x x x x 88 88 29 29 x x 0 0 60 60 34 34 x x x x 84 84 20 20 x x 62 62 20 20 x x 0 0 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 1W MIKE WHEELER 491 1656 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 6 6 x x 76 76 38 38 7 7 x x x x 84 84 31 31 x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x 39 39 7 7 x x 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 4 HOLLY SHELTON 466 1681 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x x x 92 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 0 0 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 6 6 52 52 29 29 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 x x 58 58 x x x x x x x x x x x x x x
34 42 CHASE MAJDIC 448 1699 18 32 32 x x x x x x 92 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 95 95 28 28 x x x x 82 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 14X TRAVIS DEGATON 414 1733 34 20 20 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x x x 20 20 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0
36 3F ADAM BRENTON 382 1765 32 x x x x x x x x x x 20 20 x x 40 40 x x x x x x x x x x 22 22 x x 56 56 x x x x x x x x 21 21 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x x x 62 62 26 26 x x 50 50
37 5RJ RJ JOHNSON 365 1782 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 70 70 20 20 0 0 x x 76 76 x x x x x x x x 25 25 x x 90 90 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 30 CASEY MCCLAIN 363 1784 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 x x x x 54 54 x x 23 23 x x 58 58 x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x x 46 46 x x x x 33 33 x x x x x x 90 90 x x x x x x x x x x x x x x
39 GP3 ROBERT NEWCOMB 347 1800 16 20 20 x x x x 50 50 x x x x x x x x x x 20 20 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 66 66 6 6 x x 56 56 31 31 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 94 MICHAEL BRITTON 342 1805 5 20 20 x x 46 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 x x 78 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x x x 58 58 x x x x x x
41 94X BLAINE CRAFT 341 1806 1 26 26 x x x x x x 76 76 27 27 x x x x 54 54 22 22 x x 0 0 62 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 54 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 7 AUSTIN OSENGA 313 1834 28 20 20 x x 40 40 x x x x 20 20 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 21 x x x x 40 40 x x 20 20 x x x x x x 62 62 x x x x x x x x x x x x x x
43 21 JOHHNY BURKE 312 1835 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 68 68 20 20 46 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 78 78 20 20 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 6 KALIB HENRY 311 1836 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 39 6 6 x x x x 70 70 31 31 x x x x x x 95 95 x x x x x x x x x x x x x x
45 89 MICHAEL CALL 310 1837 1 33 33 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x x 64 64 x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x x x x x 54 54 23 23 x x x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x
46 S20 NICOLE MENDOZA 296 1851 14 x x x x x x x x x x 21 21 x x 46 46 x x 29 29 x x 42 42 x x 29 29 x x 66 66 21 21 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 80 BRIAN SOUTHERS 287 1860 9 23 23 x x x x x x 80 80 20 20 x x x x 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 0 0 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 76 MICHAEL TARTER 280 1867 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 x x x x 38 38 x x 36 36 x x x x 64 64 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x x x x x x 84 84 x x x x x x x x x x x x x x
49 7F EVAN FELIX 278 1869 2 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 70 70 8 8 x x 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 11 CHASE JOHNSON 271 1876 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 52 52 86 86 x x x x x x x x x x 23 23 x x 0 0 90 90 x x x x x x
51 07 TRAVIS HENRY 246 1901 25 20 20 x x x x 0 0 70 70 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 68 68 x x x x x x
52 2X JAMES SETTERS 234 1913 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 60 60 20 20 x x x x 50 50 x x 22 22 x x x x 62 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 22 MICHAEL TARTER 230 1917 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 28 x x x x 92 92 20 20 x x 0 0 x x 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 83 MICHAEL TARTER 222 1925 8 x x x x x x x x x x 34 34 x x x x 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x 76 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 14 MICHAEL EBERHART 208 1939 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 6 6 x x 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 37 8 8 x x x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x
56 00 STEEL POWELL 202 1945 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x 20 20 x x x x 52 52 x x 20 20 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 75A RYAN ROBINSON 193 1954 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32 32 x x 54 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x x x 82 82 x x x x x x x x x x x x x x
58 83TX JETT HAYS 185 1962 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 31 x x x x 36 36 x x 20 20 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 28 DILLON LAMBIRTH 182 1965 3 x x x x x x x x x x 20 20 x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 44 44 x x 20 20 x x x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x
60 75W KYLE WHITLEY 174 1973 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x x x 76 76 22 22 x x 54 54
61 57W DANIEL WHITLEY 167 1980 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x 27 27 x x 80 80
62 5A AXEL SMITH 161 1986 6 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 x x x x 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 4A AIDEN SPIERS 154 1993 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 0 0 54 54 x x x x x x x x x x x x x x
64 24Z ZANE LEE 153 1994 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 29 x x x x 54 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 45 ALEX HICKMAN 140 2007 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x 56 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 42J ALEC JUSTESON 132 2015 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 199 CHRISTIAN OSBORNE 124 2023 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 40 40 x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 23K JOEY BRASIL 124 2023 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 51T TRISTEN SPIERS 122 2025 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 86 ZACK RILEY 122 2025 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 42 42 x x 20 20 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 42X RON OSBORNE 122 2025 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 46 46 x x 20 20 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 99K CODY ESKEW 121 2026 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 40 40 x x 21 21 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 89R ETHAN ROHNER 117 2030 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x 54 54 20 20 x x 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
74 1L LANCE DELOZIER 114 2033 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 28 x x x x 86 86 x x x x x x
75 02 BRYAN EADY 114 2033 0 20 20 x x x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x
76 84DB KLINT SIMPSON 112 2035 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32 32 x x x x x x 80 80 x x x x x x x x x x x x x x
77 2W WYATT BROWN 110 2037 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 38 38 x x x x 20 20 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 3 KARSYN ELLEDGE 108 2039 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36 36 4 4 x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
79 9B BRANDON LACHANCE 101 2046 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 23 x x x x x x 78 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
80 56S MICHAEL BRITTON 98 2049 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 78 78
81 9W KYLE WOODCOCK 95 2052 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 4 4 x x x x 56 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 9Z ZACHARY PINA 94 2053 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 74 74
83 3R JOSIAH RIBEIRO 93 2054 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 5 5 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 44 TYLER RODGERS 90 2057 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
85 28B ADAM BRENTON 89 2058 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 23 x x 66 66
86 17J KOLBY JUAREZ 85 2062 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x 60 60 x x x x x x
87 5L KYLE HOSSFELD 85 2062 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 29 x x x x x x 56 56 x x x x x x x x x x x x x x
88 15 BRANDON STIDHAM 77 2070 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 x x 50 50 x x x x x x x x
89 25V COLBY COPELAND 76 2071 1 x x x x x x x x x x 20 20 x x 0 0 56 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 31 JOJO OWENS 76 2071 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 56 56
91 99X BRENNA JOHNSON 72 2075 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 0 0 x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92 11L TRAVIS LYNCH 68 2079 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
93 17 JOSH YOUNG 68 2079 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x
94 00D DOMINIC TADIELLO 68 2079 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
95 16J JASON THROOP 68 2079 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 48 48
96 38 COLBY JOHNSON 64 2083 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
97 4X AIDEN SPIES 64 2083 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
98 38C MATT COFFEE 64 2083 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
99 12 KYLE CRAKER 64 2083 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100 4J KENNY BOARDMAN 64 2083 0 x x x x x x x x x x 26 26 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
101 60L LANDON BROOKS 60 2087 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
102 07C CHRIS ANNAS 58 2089 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
103 151 JARRETT SOARES 58 2089 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
104 20S BRIAN SEIM 58 2089 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
105 14J KALEB JOHNSON 56 2091 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
106 07X JADAN WALBRIDGE 24 2123 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x x x x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/23/2016 POINTS RACE #1 CYCLELAND SPEEDWAY
4/23/2016 POINTS RACE #1 CYCLELAND SPEEDWAY
4/23/2016 POINTS RACE #1 CYCLELAND SPEEDWAY
4/23/2016 POINTS RACE #1 CYCLELAND SPEEDWAY
4/23/2016 POINTS RACE #1 CYCLELAND SPEEDWAY
5/7/2016 POINTS RACE #2 CYCLELAND SPEEDWAY
5/7/2016 POINTS RACE #2 CYCLELAND SPEEDWAY
5/7/2016 POINTS RACE #2 CYCLELAND SPEEDWAY
5/7/2016 POINTS RACE #2 CYCLELAND SPEEDWAY
5/14/2016 Point Race #3 Cycleland Speedway
5/14/2016 Point Race #3 Cycleland Speedway
5/14/2016 Point Race #3 Cycleland Speedway
5/14/2016 Point Race #3 Cycleland Speedway
5/21/2016 Points Race #4 Cycleland Speedway
5/21/2016 Points Race #4 Cycleland Speedway
5/21/2016 Points Race #4 Cycleland Speedway
6/11/2016 POINT RACE #5, cycleland speedway TIME TRIALS
6/11/2016 POINT RACE #5, cycleland speedway DASH
6/11/2016 POINT RACE #5, cycleland speedway B MAIN
6/11/2016 POINT RACE #5, cycleland speedway A MAIN
6/18/2016 Points Race #6 Cycleland Speedway
6/18/2016 Points Race #6 Cycleland Speedway
6/18/2016 Points Race #6 Cycleland Speedway
6/25/2016 Points Race #7 Cycleland Speedway
6/25/2016 Points Race #7 Cycleland Speedway
6/25/2016 Points Race #7 Cycleland Speedway
7/9/2016 Point Race #8, Cycleland Speedway
7/9/2016 Point Race #8, Cycleland Speedway
7/9/2016 Point Race #8, Cycleland Speedway
7/9/2016 Point Race #8, Cycleland Speedway
7/15/2016 POINTS RACE #9 CYCLELAND SPEEDWAY
7/15/2016 POINTS RACE #9 CYCLELAND SPEEDWAY
7/15/2016 POINTS RACE #9 CYCLELAND SPEEDWAY
7/15/2016 POINTS RACE #9 CYCLELAND SPEEDWAY
7/15/2016 POINTS RACE #9 CYCLELAND SPEEDWAY
7/16/2016 POINTS RACE #10 CYCLELAND SPEEDWAY
7/16/2016 POINTS RACE #10 CYCLELAND SPEEDWAY
7/16/2016 POINTS RACE #10 CYCLELAND SPEEDWAY
7/16/2016 POINTS RACE #10 CYCLELAND SPEEDWAY
7/16/2016 POINTS RACE #10 CYCLELAND SPEEDWAY
7/23/2016 POINTS RACE #11 CYCLELAND SPEEDWAY
7/23/2016 POINTS RACE #11 CYCLELAND SPEEDWAY
7/23/2016 POINTS RACE #11 CYCLELAND SPEEDWAY
7/30/2016 POINTS RACE #12 CYCLELAND SPEEDWAY
7/30/2016 POINTS RACE #12 CYCLELAND SPEEDWAY
7/30/2016 POINTS RACE #12 CYCLELAND SPEEDWAY
8/6/2016 POINTS RACE #13 CYCLELAND SPEEDWAY
8/6/2016 POINTS RACE #13 CYCLELAND SPEEDWAY
8/6/2016 POINTS RACE #13 CYCLELAND SPEEDWAY
8/6/2016 POINTS RACE #13 CYCLELAND SPEEDWAY
8/20/2016 POINTS RACE #14 Cycleland Speedway
8/20/2016 POINTS RACE #14 Cycleland Speedway
8/20/2016 POINTS RACE #14 Cycleland Speedway
8/20/2016 POINTS RACE #14 Cycleland Speedway
8/20/2016 POINTS RACE #14 Cycleland Speedway
8/27/2016 Points Race #15 Cycleland Speedway
8/27/2016 Points Race #15 Cycleland Speedway
8/27/2016 Points Race #15 Cycleland Speedway
8/27/2016 Points Race #15 Cycleland Speedway
8/27/2016 Points Race #15 Cycleland Speedway
9/17/2016 POINTS RACE #16 CYCLELAND SPEEDWAY
9/17/2016 POINTS RACE #16 CYCLELAND SPEEDWAY
9/17/2016 POINTS RACE #16 CYCLELAND SPEEDWAY
9/17/2016 POINTS RACE #16 CYCLELAND SPEEDWAY
9/24/2016 Points Race #17 Cycleland Speedway
9/24/2016 Points Race #17 Cycleland Speedway
9/24/2016 Points Race #17 Cycleland Speedway