TAG Suomensarja
Season: 2016
12.5.2016 22.5.2016 2.6.2016 19.6.2016 18.8.2016 16.9.2016 17.9.2016 18.9.2016
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 31 Adamsson Timo 219 0 0 15 15 30 9 12 9 30 x x x 15 12 10 37 12 12 24 15 15 30 12 10 15 37 12 9 10 31
2 74 Leppänen Ville 135 84 84 9 7 16 7 10 7 24 x x x x x x x x x x 12 12 24 10 15 12 37 10 12 12 34
3 250 Koskela Jani 113 106 22 x x x 3 4 4 11 10 12 22 10 0 9 19 0 7 7 8 8 16 8 6 6 20 6 6 6 18
4 23 Turtiainen Jaska 99 120 14 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 30 10 9 19 15 12 0 27 8 7 8 23
5 89 Ruippo Pekka 94 125 5 7 5 12 x x x x x x x 8 9 7 24 9 8 17 7 7 14 3 4 5 12 5 5 5 15
6 22 Saari Tero 84 135 10 x x x 12 15 12 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 15 45
7 12 Paakkinen Jenna 79 140 5 x x x 5 5 6 16 x x x x x x x 10 10 20 x x x 5 7 7 19 9 8 7 24
8 15 Rantala Jonna 70 149 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 10 19 7 9 9 25 7 10 9 26
9 67 Broman Olli 67 152 3 x x x 6 9 8 23 9 10 19 x x x x x x x 6 6 12 4 5 4 13 x x x x
10 97 Ahlqvist Walter 60 159 7 x x x x x x x 15 15 30 DQ 15 15 30 x x x x x x x x x x x x x x
11 34 Turtiainen Juuso 57 162 3 12 10 22 10 6 0 16 x x x x x x x x x x x x x 9 0 10 19 x x x x
12 96 Jämsen Janne 39 180 18 6 6 12 x x x x x x x 9 10 8 27 0 0 0 x x x x x x x x x x x
13 14 Salminen Samuli 38 181 1 5 9 14 2 0 5 7 0 0 0 x x x x 8 9 17 x x x x x x x x x x x
14 127 Märtsimaa Kenno 32 187 6 x x x x x x x x x x x x x x 7 0 7 0 5 5 2 3 3 8 4 4 4 12
15 40 Myöhänen Olli 30 189 2 x x x 15 0 15 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 41 Rämä Kristian 28 191 2 8 8 16 4 8 0 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 11 Saari Jarkko 25 194 3 x x x 8 7 10 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 4 Heikkinen Jukka 24 195 1 x x x x x x x x x x 12 0 12 24 x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
19 13 Kiviniemi Aapeli 22 197 2 10 12 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 49 Haapala Manu 22 197 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 8 8 22 x x x x
21 77 Ekonoja Jarno 21 198 1 x x x x x x x 12 9 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 32 Paavo Salonen 14 205 7 x x x 0 2 0 2 x x x x x x x 6 6 12 x x x x x x x x x x x
23 93 Jari Nieminen 13 206 1 x x x x x x x x x x 7 0 6 13 x x x x x x x x x x x x x x
24 119 Talja Tomi 7 212 6 x x x 1 3 3 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 98 Kärki Jyri 2 217 5 x x x 0 0 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 71 Toivonen Jarno 1 218 1 x x x 0 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
12.5.2016 TAG Suomensarja 1.Osakilpailu
22.5.2016 TAG Suomensarja 2. Osakilpailu
2.6.2016 TAG Suomensarja 3.Osakilpailu
19.6.2016 TAG Suomensarja 4. Osakilpailu
18.8.2016 TAG Suomensarja 5. Osakilpailu
16.9.2016 TAG Suomensarja 6. Osakilpailu
17.9.2016 TAG Suomensarja 7. Osakilpailu
18.9.2016 TAG Suomensarja 8. Osakilpailu